Menu

Pojawienie się COVID-19 spowodowało, że wielu specjalistów z branży gastronomicznej zaniepokoiło się możliwością rozprzestrzeniania się wirusa za pośrednictwem żywności. Podstawy bezpieczeństwa żywności są szczególnie ważne, a jednocześnie obecna sytuacja rodzi wiele pytań na ten temat. Nasz zespół specjalistów ds. Badań odpowiedział na często zadawane pytania dotyczące bezpieczeństwa żywności.

1. PYTANIA DOTYCZĄCE GOTOWANIA

1. PYTANIA DOTYCZĄCE GOTOWANIA

1. Czy koronawirus może przenosić się przez jedzenie? Nie ma dowodów na to, że koronawirus lub podobne mu wirusy mogą być przenoszone przez jedzenie.

2. Czy wytyczne HACCP są wystarczające, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa? Tak, zawsze najpierw stosuj wytyczne HACCP z pewnymi modyfikacjami, takimi jak częstsze odkażanie dłoni i częstsza zmiana rękawic. 

3. Jakie procedury pasteryzacji należy obecnie stosować? Standardowe procedury pasteryzacji są wystarczające, aby dezaktywować COVID-19 podczas przygotowywania posiłków. 

2. PYTANIA DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ

2. PYTANIA DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ

1. Czy wirus może rozprzestrzeniać się poprzez opakowanie? Uważa się, że wirus COVID-19 rozprzestrzenia się głównie drogą kropelkową. Obecnie nie ma dowodów na to, że jest on przenoszony przez żywność.

3. PYTANIA DOTYCZĄCE DEZYNFEKCJI

3. PYTANIA DOTYCZĄCE DEZYNFEKCJI

1. Która praktyka dbania o czystość jest zalecana? Standardowe środki czyszczenia i dezynfekcji zgodne z Dobrą Praktyką Produkcyjną (DPP) uważa się za wystarczające do inaktywacji wirusa COVID-19.

2. Jakie środki dezynfekujące są zalecane? Powszechnie stosowane środki dezynfekujące, takie jak podchloryn sodu i etanol (w odpowiednich stężeniach), powinny inaktywować koronawirusy.  

3. Czy inne aspekty pracy w kuchni mogą powodować zanieczyszczenie żywności? Tak, dlatego należy zastosować następujące wytyczne:

  • Konieczne jest odpowiednie sprzątanie i dezynfekcja, aby kontrolować wszystkie rodzaje mikroorganizmów (bakterie, pleśnie, drożdże, pasożyty, wirusy).
  • Częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji powinna zostać zwiększona. 
  • Wskazane są wysokie temperatury – skuteczne w czyszczeniu powierzchni.

4. PYTANIA DOTYCZĄCE HIGIENY OSOBISTEJ

4. PYTANIA DOTYCZĄCE HIGIENY OSOBISTEJ

1. Czy wszyscy pracownicy kuchni powinni nosić maski? Maski lub maseczki, które zakrywają usta i nos należy nosić w budynkach przeznaczonych na potrzeby gastronomii.

2. Czy wszyscy pracownicy kuchni powinni nosić rękawiczki? Należy ściśle przestrzegać zasad mycia rąk. Częściej odkażaj ręce, a jeśli nosisz rękawiczki, zmieniaj je częściej niż normalnie.

3. Kto nie powinien obchodzić się z jedzeniem? Osoby z objawami takimi jak gorączka, ból gardła lub kichanie itp. nie mogą mieć styczności z żywnością lub materiałami mającymi kontakt z żywnością.

4. Co jeszcze możemy zrobić, aby zapobiec zanieczyszczeniu?

  • Zawsze myj ręce regularnie (tj. przed kontaktem z żywnością, po pracy z surową żywnością, po skorzystaniu z toalety, usunięciu odpadów) ciepłą wodą z mydłem w płynie.
  • Nie kaszl, ani nie kichaj w dłonie. 

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie w kuchni z darmowego kursu online Akademii UFS "Bezpieczeństwo żywności".

Menu
Strona Główna
Produkty
Przepisy
Wiedza