Menu

nasze zaangażowanie w zrównoważoną gospodarkę opakowaniami

Jako firma zajmująca się towarami konsumenckimi mamy obowiązek się zaangażować. Znajdujemy się w coraz liczniejszej grupie marek, sprzedawców i firm produkujących opakowania, która angażuje się we wprowadzanie na rynek oraz w korzystanie ze zrównoważonych opakowań.

Jednak w celu upowszechnienia kompostowalnych tworzyw sztucznych, tworzyw wielokrotnego użytku oraz materiałów, które można poddawać recyklingowi, konieczne jest wykonanie dużo większej pracy. Potrzebujemy również Twojej pomocy!

Istnieje wiele różnych działań, które można podjąć w zależności od elementu opakowania: użyć ponownie lub odpowiednio posegregowane wyrzucić. Każde z tych działań jest wyraźnie oznaczone za pomocą ikony, jak to pokazano poniżej. 

Należy kierować się etykietą na opakowaniu w celu wybrania odpowiedniego rozwiązania

Ponowne wykorzystanie

Ponowne wykorzystanie

Puste opakowanie można wykorzystać ponownie poprzez napełnienie ich tą samą zawartością lub użycie ich do przechowywania czegoś innego.

Recykling

Recykling

Dokonaj odpowiedniej segregacji opakowań i wyrzuć do odpowiedniego pojemnika - poniżej znajduje się więcej informacji na temat placówek recyklingu odpadów w Polsce.

Wyrzucanie

Wyrzucanie

Zużyte opakowanie wyrzuć do kosza.

 

Współpracujemy z operatorami, by promować recykling.

Jak powszechnie wiadomo, odpady z tworzyw sztucznych są jednym z największych wyzwań w walce o ochronę środowiska na całym świecie. Dotychczas wyprodukowano ponad 8,3 miliarda ton materiałów z tworzywa sztucznego, z czego większość trafiła do kosza (źródło: Science Daily).

Jeśli bieżące tendencje będą się utrzymywać, do roku 2050 na naszych wysypiskach będzie zalegać ponad 12 miliardów ton odpadów z tworzyw sztucznych. Taka sytuacja stanowi zagrożenie dla środowiska i wymaga naszych działań.

Zbiórka i segregacja opadów do recyklingu to bardzo ważny krok, który umożliwi nam ich powtórne wykorzystanie.

Naszym celem jest promowanie recyklingu wśród operatorów oraz zwiększanie świadomości organizacji rządowych i pozarządowych. Prowadzimy liczne projekty, które mają zachęcić ludzi do przykładania większej uwagi do recyklingu, tak aby stał się on częścią ich codziennego życia.

Więcej informacji na temat zaangażowania w program Unilever Sustainable Living Plan (Zrównoważuny styl życia) można znaleźć na stronie O nas.

Menu
Strona Główna
Produkty
Przepisy
Wiedza