Menu
Tomasz Grabski, Główny Szef Kuchni UFS

 

  1. Zadbaj o szkolenia dla wszystkich członków personelu kuchennego oraz obsługi.
  2. Aktualizuj na bieżąco informacje na temat alergenów zawartych w żywności
  3. Uwzględnij alergeny w opisie dań.
  4. Proponuj alternatywne rozwiązania.
  5. Wprowadź do menu propozycje dań bezpiecznych dla gości z alergiami bądź nietolerancjami pokarmowymi.
  6. Nigdy nie podawaj informacji, których poprawności nie jesteś całkowicie pewien.
  7. Zastosuj środki zapobiegające przypadkowemu zanieczyszczeniu żywności przez alergeny. Szczegółowe informacje znajdziesz w poradniku.
  8. Sygnalizuj wszelkie możliwości nieuniknionego (przypadkowego, lecz potencjalnie możliwego) zanieczyszczenia krzyżowego za pośrednictwem stosownej adnotacji w obrębie menu.
  9. Wywieś w bezpośrednim sąsiedztwie aparatów telefonicznych procedurę wzywania pomocy medycznej w nagłych przypadkach.
  10. Powieś w widocznym miejscu plakat zawierający 14 głównych alergenów

Tomasz Grabski

Główny Szef Kuchni 

 

Dowiedz się więcej o ALERGENACH

Menu
Strona Główna
Produkty
Przepisy
Wiedza