Menu

Czego dotyczy Nowe Rozporządzanie UE?

Począwszy od dnia 13 grudnia 2014r. informacje na temat obecności 14 określonych w Rozporządzeniu alergenów podawać należy również w przypadku żywności sprzedawanej luzem.

Kogo obejmuje nowe rozporządzenie?

Restauracje, kawiarnie, bary szybkiej obsługi czy firmy cateringowe – czyli innymi słowy cały przemysł gastronomiczny zobowiązany jest do podawania informacji na temat obecnych w żywności alergenów. Lokale realizujące usługi publiczne, czyli np. szpitale, szkoły czy jadłodajnie zakładowe  również są podmiotem rozporządzenia UE.  Z powyższego obowiązku zwolnione są wyłącznie osoby prywatne – na przykład w przypadku organizacji imprez o charakterze charytatywnym.

Co nowe rozporządzenie oznacza dla szefa kuchni?

Szefowie Kuchni / Właściciele lokalu mają obowiązek informowania gości o występujących w daniach alergenach.  Aby mieć pewność, że obowiązek ten zostanie prawidłowo wypełniony przeszkol swój personel w zakresie wiedzy o alergenach i pracy z nimi. Zastosuj środki zapobiegające przypadkowemu zanieczyszczeniu żywności przez alergeny. Wywieś w bezpośrednim sąsiedztwie aparatów telefonicznych procedurę wzywania pomocy medycznej w nagłych przypadkach.  Dobrą praktyką jest także wprowadzenie do menu propozycji dań bezpiecznych dla gości z alergiami bądź nietolerancjami pokarmowymi.

Jak należy komunikować informację o alergenach?

Jak dotąd nie istnieją jeszcze krajowe regulację dotyczące sposobu udostępnienia powyższych informacji. Warunkiem narzuconym przez UE jest przejrzystość informacji, musza być one zrozumiałe dla gości. Przykładowo informację te można zawrzeć w menu, na stronie internetowej bądź tez mogą być one przekazywane gościom przez personel lokalu.

Gdzie mogę znaleźć treść rozporządzenia?

Treść Rozporządzenia UE

Czy wejście ich w życie w jakiś sposób utrudni pracę, obsługę klientów, itp.?

Nowe przepisy sprawią, że restauratorzy i ich pracownicy będą musieli posiadać wiedzę na temat możliwych alergenów znajdujących się w oferowanych w ich lokalu daniach. Restauratorzy powinni być przygotowani nie tylko na wprowadzenie do kart menu informacji o alergenach ale także na ewentualną konieczność dostosowania dań do potrzeb gości. Zatem o ile w początkowej fazie wprowadzenie nowych przepisów w życie może wiązać się z pewnymi utrudnieniami dla właścicieli i pracowników lokali gastronomicznych, o tyle na dłuższą metę takie zmiany mogą zaowocować wzrostem zadowolenia klientów, a jak wiadomo, zadowolony gość chętniej powraca do lokalu.

Niniejszy materiał nie stanowi porady prawnej ani opinii prawnej. Materiał odzwierciedlają jedynie  poglądy Unilever Polska sp. z o.o. na określone zagadnienia prawne i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Unilever Polska sp. z o.o. w stosunku do osób trzecich. W celu uzyskania porady prawnej prosimy o kontakt z odpowiednimi doradcami prawnymi.

Dowiedz się więcej o ALERGENACH

Menu
Strona Główna
Produkty
Przepisy
Wiedza