Menu

Wniosek do Sanepidu o odbiór lokalu gastronomicznego

Złożenie wniosku do Sanepidu to pierwszy krok do otrzymania pozytywnej decyzji o możliwości otwarcia lokalu. Pozwoli on na przydzielenie nam inspektora, który będzie zajmował się kontrolą.
Wniosek składamy w momencie, w którym mamy już założoną firmę i jesteśmy w ostatnich dniach remontu naszej restauracji.
Wniosek dla lokali gastronomicznych nazywa się „Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej”. Jego złożenie jest darmowe. Wypełniony wniosek możesz złożyć listownie, przez epuap lub osobiście (należy jednak sprawdzić, czy dopuszczają to nowe regulacje związane z pandemią).
Inspektor ma 14 dni od daty wpłynięcia wniosku, by skontaktować się z Tobą i umówić kontrolę.

Kontrola Sanepidu – wymagane dokumenty

W tym artykule przedstawiamy, jakich dokumentów może oczekiwać Sanepid, co może sprawdzać podczas wizyty oraz podpowiadamy, jak się do niej dobrze przygotować.

Gastronomiczna działalność gospodarcza

Przygotuj wszystkie dane dotyczące swojej firmy: numery NIP i REGON, KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Pozwolenia dotyczące lokalu - restauracji

Jeśli budowałeś swoją restaurację od podstaw, powinieneś przedstawić pozwolenie na budowę oraz oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac budowlanych.

Jeśli adaptowałeś budynek do aktualnego kształtu, przy odbiorze lokalu przez Sanepid musisz przedstawić dwa dokumenty: pozwolenie na przebudowę oraz pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania.

Funkcjonalność lokalu – wymogi Sanepidu dla lokalu gastronomicznego

Kluczowym dokumentem, który będziesz musiał przedstawić Sanepidowi podczas odbioru, jest projekt technologiczny, który powinien być zaopiniowany przez rzeczoznawcę ds. sanitarno-higienicznych.

W projekcie, jak i w rzeczywistości, Sanepid może sprawdzać najróżniejsze parametry lokalu, na przykład:

 • rozmieszczenie stanowisk produkcyjnych,
 • dostęp do światła dziennego w części produkcyjnej,
 • dostosowanie ścian i sufitów, drzwi i podłóg do aktualnych rozporządzeń,
 • rodzaj stanowisk do mycia żywności,
 • droga naczyń czystych i droga naczyń brudnych – oraz to, czy się nie krzyżują,
 • powierzchnia magazynu, która powinna być odpowiednia do planowanej ilości towaru,
 • ilość umywalek dla gości i pracowników,
 • system kanalizacyjny, który powinien być drożny i zachowany w dobrym stanie.

Bezpieczeństwo żywności - produkcja

Odbiór lokalu przez Sanepid powinien wykazać, że produkcja żywności w Twojej restauracji lub barze spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa. Dlatego będziesz musiał okazać dokumentację GHP/GMP oraz HACCP – ale to nie wszystko. Przed odbiorem przygotuj także:

 • wyniki badań próbki wody,
 • protokół pomiarów wydajności wentylacji lokalu,
 • umowę z DDD lub procedury dotyczące zabezpieczenia lokalu przed szkodnikami,
 • umowę na wywóz śmieci,
 • umowę na wywóz oleju (jeśli Ciebie to dotyczy).

Zadbaj także o odpowiednie rozwieszenie w lokalu instrukcji GHP i BHP – tak, aby były łatwo dostępne dla pracowników.

Książeczki sanepidu pracowników lokalu

Sanepid podczas odbioru lokalu na pewno poprosi Cię o okazanie aktualnych książeczek sanepidowskich pracowników, orzeczeń lekarskich o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz potwierdzenie przeprowadzenia szkoleń BHP.

Możesz zostać także poproszony o przedstawienie odzieży i obuwia pracowników, ich nakryć głowy i środków ochrony indywidualnej, a nawet ich prywatnych szafek. Wszystko, żeby zapewnić pracownikom i gościom jak największe bezpieczeństwo.

Odbiór lokalu przez Sanepid nie musi być trudny!

Jeśli odpowiednio przygotujesz się do wizyty Sanepidu i będziesz miał gotowe wszystkie wymagane dokumenty, odbiór lokalu z pewnością się powiedzie. Powodzenia!

Menu
Strona Główna
Produkty
Przepisy
Wiedza