Menu

W jakiej formie występuje książeczka sanepidowska?

Kiedyś rzeczywiście była ona „książeczką”. Dziś wystarczające jest tzw. „orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych”, które może mieć formę książeczki lub być wydane w formie jednostronicowego zaświadczenia. Warto jednak do lekarza medycyny pracy udać się z czystą książeczką, gdyż wciąż jest to najpowszechniejsze rozwiązanie.

Gdzie kupić czystą książeczką sanepidowską i jaka jest jej cena?

Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych kupimy bezpośrednio w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub w sklepach papierniczych i biurowych albo online. Kosztuje ok. 1-2 złote.

Kto musi posiadać książeczkę sanepidowską?

Zaświadczenie musi posiadać każda osoba, która podejmuje lub wykonuje pracę, przy której może dojść do przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. Dotyczy ona więc nie tylko wszystkich pracowników gastronomii, ale też – przykładowo – pracowników szpitali, osób pracujących z dziećmi do 6 lat, wykonujących pracę przy przetwórstwie żywności, dostarczaniu wody pitnej czy produkcji leków.

Co uniemożliwia otrzymanie zaświadczenia o możliwości pracy w gastronomii?

Książeczki sanepidowskiej nie otrzyma osoba, która jest zakażona m.in.:

  • pałeczkami duru brzusznego,
  • pałeczkami durów rzekomych A, B, C,
  • pałeczkami Salmonella i Shigella,
  • prątkami gruźlicy.

Jak wyrobić książeczkę sanepidowską?

Osoba, która chce wyrobić książeczkę, musi dostarczyć sanepidowi trzy próbki kału pobrane przez trzy kolejne dni. Próbki powinny znajdować się w specjalnych pojemnikach, które można kupić w aptece. Na wyniki badań czeka się najczęściej około tygodnia.

Wyniki badań należy przedstawić lekarzowi medycyny pracy, który – na podstawie nich oraz wywiadu – wystawi stosowne zaświadczenie.

Jaki jest okres ważności książeczki sanepidowskiej?

Nie ma ustawowego okresu, po którym zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych traci ważność. Określa ją lekarz medycyny pracy, na podstawie wyników badań, wywiadu lekarskiego oraz informacji o podejmowanej przez pacjenta pracy.

Ile kosztuje wyrobienie książeczki sanepidowskiej?

Pełny koszt wyrobienia książeczki jest zależny od cennika badań lokalnej stacji sanepidu oraz kosztu wizyty u lekarza medycyny pracy. Badania kosztują zwykle od 60 do 120 złotych, podobnie kształtują się ceny lekarzy medycyny pracy.

Kto płaci za wyrobienie książeczki sanepidu – pracownik czy pracodawca?

Koszty związane z wyrobieniem książeczki sanepidowskiej pokrywa pracodawca. Powinien też on dostarczyć pracownikowi skierowanie na badania lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych, które dostarcza on do sanepidu wraz z materiałem do badania.

Skierowanie na badania lekarskie powinno zawierać dane pracodawcy (nazwa firmy, adres i REGON) oraz pracownika (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, PESEL), wskazanie powodu skierowania na badania oraz stanowiska pracy.

W praktyce ten proces odbywa się rzadko. Najczęściej pracodawcy oczekują od kandydatów do pracy w gastronomii posiadania ważnego zaświadczenia.

Czy polska książeczka sanepidu jest ważna za granicą?

Sanepidowskie zaświadczenie nie jest akceptowane za granicą. Nie trzeba go zabierać ze sobą do pracy poza granicami naszego kraju.

Co zrobić, jeśli zgubiłem książeczkę sanepidowską?

Na całe szczęście, w sytuacji zgubienia książeczki nie trzeba powtarzać badań. Wystarczy dostarczyć wyniki przeprowadzonych pierwotnie do lekarza medycyny pracy i poprosić o wystawienie nowego zaświadczenia.

Menu
Strona Główna
Produkty
Przepisy
Wiedza