1. Zobowiązanie do prowadzenia zrównoważonej polityki

Od 2016 roku Marka Lipton pozyskuje wszystkie swoje herbaty w torebkach z krzewów uprawianych z poszanowaniem natury. 

Wierzymy bowiem, że duszą każdej filiżanki herbaty Lipton jest wyrazisty smak dojrzewających w słońcu listków herbaty troskliwie uprawianej przez farmerów na naszych plantacjach. To dzięki ich staraniom herbata Lipton jest tak niepowtarzalna. Doceniając wysiłek, jaki wkładają w swoją pracę, tworzymy im lepsze warunki życia. Właśnie dlatego m.in. wraz z Rainforest Alliance wyszkoliliśmy już ponad 500 tysięcy farmerów w Kenii. Pomagamy także ich rodzinom i bliskim, bo dla nas człowiek jest najważniejszy. 

2. Zapewnienie naturalnego zarządzania plonami 

Lipton dokłada najlepszych starań, aby zminimalizować wykorzystanie nawozów na swoich plantacjach herbaty. Na polach, na których nie ma potrzeby użycia nawozów, nie są one stosowane. 

Na naszych uprawach w Coonoor poziomy pozostałości pestycydów i środków grzybobójczych są kontrolowane i utrzymywane na najniższym możliwym poziomie, zawsze poniżej międzynarodowego maksymalnego stężenia pozostałości. Na terenie Kericho nie występują znaczące szkodniki ani choroby wymagające leczenia, nie stosujemy więc pestycydów na naszych plantacjach herbaty.


3. Ochrona gleby

W tropikach problem erozji gleby może być szeroko rozpowszechniony. Jednak utrzymanie wysokiej gęstości upraw przypadających na hektar, jak czyni to Lipton w przypadku plantacji w Kericho, zapobiega erozji gleb. 

Na nowych terenach uprawy herbaty konserwacja gleb odbywa się za pomocą systemu tarasów, mikrozlewisk, owsa sadzonego wokół plantacji, pokrywy ściółkowej i rodzimych drzew sadzonych wokół kanałów nawadniających. Te środki zapobiegawcze pomagają uniknąć znaczącej erozji gleb.

4. Zarządzanie odpadami

Na wszystkich plantacjach herbaty Lipton stosuje się ekologiczne metody działania zapobiegające zanieczyszczeniu i zapewniające lepsze zarządzanie odpadami. 

5. Ochrona ekosystemów

W Lipton jesteśmy przekonani, że naszym obowiązkiem jest nie tylko ochrona naturalnych ekosystemów, lecz także przywracanie równowagi tam, gdzie zostały one naruszone.  Program zalesiania "Tree 2000" jest prowadzony w celu wspierania bioróżnorodności, zlewisk wodnych, stabilności i ochrony zagrożonych gatunków drzew.

Do sierpnia 2007 posadziliśmy pół miliona drzew należących do 69 rodzimych gatunków. Plantacje herbaty Lipton w Kericho w Kenii sąsiadują z lasem Mau, rozległym terenem chronionym. 

6. Ochrona przyrody

Lipton uprawia swoje herbaty z troską o poszanowanie miejscowej przyrody i bioróżnorodności. Na posiadanych przez nas terenach w Kericho w Kenii rośnie bujny, naturalny las nad rzeką Kipletan.  Nasza firma działa na rzecz ochrony tego naturalnego środowiska i jego bioróżnorodności poprzez sadzenie wielu drzew i roślin. 

Dlatego też koczkodany tumbili oraz zagrożone gerezy osiedliły się w tym lesie i swobodnie się po nim przemieszczają. Podobnie dzieje się w Coonoor w południowych Indiach, gdzie gaury pasące się na trawie wśród herbacianych krzewów nie są rzadkim widokiem.

7. Ochrona zasobów wodnych

Nasze uprawy są prowadzone z wykorzystaniem naturalnego cyklu opadów, co pozwala na uniknięcie nawadniania. Dzięki bliskości Jeziora Wiktorii uprawy herbat Lipton w Kericho w Kenii korzystają z naturalnie formujących się chmur wywołanych parowaniem wód jeziora. Chmury te dostarczają wszystkich opadów deszczu potrzebnych do uprawy herbaty.

8. Poprawa bezpieczeństwa pracy

Aby zapewnić bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa pracy, Lipton prowadzi stały program szkoleniowy dla pracowników. Programy te mają na celu redukcję lub zapobieganie wypadkom w miejscu pracy lub chorobom zawodowym.

Każdy pracownik lub mieszkaniec Kericho, z którym przeprowadzono wywiad w ramach procesu certyfikacyjnego Rainforest Alliance Certification, był w stanie poprawnie wyjaśnić procedury zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym. 

9. Wzmacnianie więzi wspólnotowych

Dobre kontakty z lokalnymi społecznościami mają kluczowe znaczenie dla prowadzenia zrównoważonych certyfikowanych upraw. Oprócz zapewnienia dobrych warunków pracy Lipton wspiera także finansowo budowę dróg publicznych wewnątrz terenu upraw. 

Przekazujemy do zasadzenia rodzime drzewa sąsiednim społecznościom, instytucjom i szkołom. Około 0,35 $ z każdego kilograma herbaty wyprodukowanej na uprawach w górach Nilgiri jest przekazywane na programy społeczne dla pracowników i ich rodzin.

10. Uczciwe traktowanie pracowników

Marka Lipton jest zobowiązana do uczciwego traktowania swoich pracowników i poprawy ich warunków życia. Podobnie jak w Kericho, właściciele terenów upraw na wzgórzach Nilgiri prowadzą programy wspólnotowe zapewniające darmową pomoc mieszkaniową i opiekę medyczną dla wszystkich pracowników i ich rodzin, a także żłobki i edukację szkolną dla wszystkich dzieci żyjących na terenie posiadłości.