Kochamy herbatę. Ale kochamy też naszą planetę.

Dlatego wraz z naszymi partnerami na całym świecie nieustannie pracujemy nad tym, by zmniejszać wpływ, jaki wywieramy na środowisko. Poprzez m.in. sadzenie rodzimych drzew i korzystanie z turbin wodnych nasi plantatorzy starają się osiągnąć harmonię z naturą, jednocześnie hodując najlepszą herbatę na świecie.

Według Komisji ONZ ds. Środowiska i Rozwoju rozwój zrównoważony „zaspokaja obecne potrzeby, nie zagrażając przy tym zdolnościom przyszłych pokoleń do zaspokajania ich własnych potrzeb”.

Certyfikat Rainforest Alliance™

Jesteśmy dumni z tego, że 100% naszej herbaty z długich liści sprzedawanej w USA posiada certyfikat Rainforest Alliance, bez względu na to, czy pochodzi ona z naszych własnych plantacji w Kericho w Kenii, czy też z plantacji naszych partnerów lub mniejszych hodowców na całym świecie. Nasze zobowiązanie wobec Rainforest Alliance gwarantuje zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju na każdym etapie, od zbiorów do filiżanki.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance to niezależna organizacja współpracująca z osobami prywatnymi, społecznościami i firmami zajmującymi się uprawą ziemi w celu zmniejszania ich wpływu na środowisko, a także zwiększania korzyści społecznych i gospodarczych.

Certyfikat Rainforest Alliance stanowi dla hodowców motywację do prowadzenia działalności w sposób zrównoważony zgodnie z trzema zasadami – ochrony środowiska, sprawiedliwości społecznej i opłacalności. Jako że żadna z tych zasad nie jest w stanie sama zagwarantować sukcesu, Rainforest Alliance pomaga hodowcom w przestrzeganiu wszystkich trzech.

Nasza obietnica

Każda butelka, pudełko i torebka naszej prawdziwej herbaty to owoc pracy tysięcy osób, mających wspólny cel: w zrównoważony sposób hodować najsmaczniejszą herbatę na świecie.